Categories
Control de gestió

L’EBITDA. No és or tot el que llueix

Començarem pel principi i EBITDA correspon a les sigles en anglès d’Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. “Carai, amb el tros nom”. El que en català es tradueix com a Beneficis Abans d’Interessos, Impostos, Depreciacions i Amortitzacions (BAIIDA). Aquesta definició ens obliga a fer un esquema mental per saber on ens situem al compte […]

Categories
Direcció financera

Si tens un projecte d’inversió, la prima de risc pot significar el teu èxit o el teu fracàs

Si tens un projecte d’inversió a la vista, conèixer la prima de risc associada al teu projecte pot ser la clau de l’èxit. Per contra, no conèixer els riscos associats al teu projecte poden transformar-se en el més gran dels teus fracassos. Sabem que de qualsevol inversió se n’espera obtenir un rendiment, però, quant? Contestar […]

Categories
Control de gestió

Gestió del capital circulant: El finançament que sí és gratis

En poques paraules, podem definir el capital circulant (Working Capital en anglès) o C.C. com els recursos necessaris perquè l’empresa pugui desenvolupar la seva activitat a curt termini. El C.C. és un concepte d’actiu, és a dir, forma part de les inversions de l’empresa i aquí veurem el perquè. El capital circulant apareix quan tenim […]

Categories
Management i negoci

Consultoria financera i assessoria financera. Detalls

En moltes ocasions tendim a confondre consultoria financera i assessoria financera quan són conceptes totalment diferents. És a dir, cobreixen necessitats determinades i tenen objectius diferents. Per aquestes raons, és de vital importància tenir molt clar quines són les diferències entre les dues per saber on o a qui acudir per solucionar problemes de tall […]

Categories
Control de gestió

10 passos per fer la teva empresa més rendible i sostenible

Tres són els pilars en què s’aguanten les finances empresarials i, en general, totes les finances. Aquests tres pilars són: la rendibilitat, la liquiditat i el risc. Anys d’experiència com a director financer m’han ensenyat que en la majoria dels casos on les empreses tenen problemes econòmics, les solucions estan “dins de casa” el que […]

Categories
Direcció financera

Les 10 claus de l’alt rendiment financer en pimes

Si ets empresari o dirigeixes una empresa la teva missió és fer-la créixer, impulsar-la i, especialment, has de fer-ho de manera equilibrada i sostenible en el temps. Per aconseguir-ho, cal seguir un pla i tenir una estratègia diferenciadora. Recorda que en tota estratègia s’ha de planificar, organitzar, executar, controlar i corregir. Per tant, si vols […]

Categories
Finances corporatives i estratègiques

Per què la teva empresa no guanya diners? Una mica d’educació financera, si us plau

Es diu que darrere d’un gran home hi ha una gran dona, que darrere d’una gran dona hi ha un gran home i, per descomptat, darrere d’una gran empresa hi ha un gran gestor o un gran equip gestor (segons la grandària de l’empresa). He introduït el terme mida, i sí, a Espanya la mida […]

Categories
Management i negoci

La teva facturació és per hores? Millora resultats amb la “contractació estratègica”

Primer dir que inclourem en aquesta anàlisi a professionals i empreses la facturació dels quals resulta de multiplicar un determinat nombre d’hores (s’entén que treballades) per un preu de venda (PVP). Ja sé que no tots els professionals i les empreses facturen per hores, sóc conscient d’això. Així que aquest “mètode” és més fàcil d’aplicar […]

Categories
Finances corporatives i estratègiques

Precaució amb els webs de compra i venda d’empreses

Inauguro El Consultori i començo amb un tema molt interessant sobre compra i venda d’empreses… Amb l’arribada de la crisi sanitària i, en conseqüència, de la crisi econòmica, cada vegada és més comú trobar-se amb webs de compra i venda d’empreses. I a mesura que passen els dies, els mesos…, hi ha més que esperen […]