Categories
Control de gestió

L’EBITDA. No és or tot el que llueix

Començarem pel principi i EBITDA correspon a les sigles en anglès d’Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. “Carai, amb el tros nom”. El que en català es tradueix com a Beneficis Abans d’Interessos, Impostos, Depreciacions i Amortitzacions (BAIIDA). Aquesta definició ens obliga a fer un esquema mental per saber on ens situem al compte […]

Categories
Control de gestió

Gestió del capital circulant: El finançament que sí és gratis

En poques paraules, podem definir el capital circulant (Working Capital en anglès) o C.C. com els recursos necessaris perquè l’empresa pugui desenvolupar la seva activitat a curt termini. El C.C. és un concepte d’actiu, és a dir, forma part de les inversions de l’empresa i aquí veurem el perquè. El capital circulant apareix quan tenim […]

Categories
Control de gestió

10 passos per fer la teva empresa més rendible i sostenible

Tres són els pilars en què s’aguanten les finances empresarials i, en general, totes les finances. Aquests tres pilars són: la rendibilitat, la liquiditat i el risc. Anys d’experiència com a director financer m’han ensenyat que en la majoria dels casos on les empreses tenen problemes econòmics, les solucions estan “dins de casa” el que […]