Categories
Direcció financera

Si tens un projecte d’inversió, la prima de risc pot significar el teu èxit o el teu fracàs

Si tens un projecte d’inversió a la vista, conèixer la prima de risc associada al teu projecte pot ser la clau de l’èxit. Per contra, no conèixer els riscos associats al teu projecte poden transformar-se en el més gran dels teus fracassos. Sabem que de qualsevol inversió se n’espera obtenir un rendiment, però, quant? Contestar […]

Categories
Direcció financera

Les 10 claus de l’alt rendiment financer en pimes

Si ets empresari o dirigeixes una empresa la teva missió és fer-la créixer, impulsar-la i, especialment, has de fer-ho de manera equilibrada i sostenible en el temps. Per aconseguir-ho, cal seguir un pla i tenir una estratègia diferenciadora. Recorda que en tota estratègia s’ha de planificar, organitzar, executar, controlar i corregir. Per tant, si vols […]