Categories
Control de gestió

L’EBITDA. No és or tot el que llueix

Començarem pel principi i EBITDA correspon a les sigles en anglès d’Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. “Carai, amb el tros nom”. El que en català es tradueix com a Beneficis Abans d’Interessos, Impostos, Depreciacions i Amortitzacions (BAIIDA).

Aquesta definició ens obliga a fer un esquema mental per saber on ens situem al compte d’explotació analític per calcular-ho. Aquest és l’esquema:

Vendes

(-) Cost de les vendes

= Resultat brut

(-) Costos fixos (sense depreciacions ni amortitzacions)

= EBITDA

(-) Depreciacions i amortitzacions

= Resultat operatiu

I sí, cal partir del compte d’explotació analític ja que si comencem pel compte d’explotació comptable haurem de practicar abans la variació d’existències per saber el cost de les vendes. Al compte d’explotació analític no cal ja que la variació d’existències sempre està incorporada.

Atès aquest aclariment i, seguint amb l’esquema, es pot observar que les depreciacions i amortitzacions estan fora del càlcul ja que no suposen cap pagament, només una despesa o un estalvi. L’estalvi és en el cas de les amortitzacions ja que permeten reposar els mitjans de producció un cop acabada la seva vida útil.

És a dir, perquè tothom ho entengui, l’EBITDA parteix del compte d’explotació analític i dóna les vendes com a cobrades i les despeses com a pagades (recordem que les depreciacions i les amortitzacions no són pagaments). Torno a insistir, l’EBITDA dóna totes les vendes com a cobrades i totes les despeses com a pagades (sense comptar les depreciacions ni les amortitzacions).

D´aquesta manera, podem entendre l´EBITDA com el Benefici Operatiu de Caixa. I aquí ve el problema si es confon EBITDA amb Free Cash Flow (FCF) o Flux de Caixa Lliure, perquè no són el mateix.

El FCF té en compte els crèdits comercials, és a dir, els crèdits als clients i els crèdits dels proveïdors més el dels creditors a més dels inventaris i la tresoreria mínima. Els més espavilats diran que això són les Necessitats Operatives de Fons (NOF)… Doncs, és clar.

Inventaris

(+) Clients

(-) Proveïdors i creditors

(+) Tresoreria mínima

= Necessitats Operatives de Fons (NOF)

Si l’empresa no té inventaris, no dóna crèdit als seus clients, els proveïdors i els creditors tampoc no li donen crèdit, doncs l’EBITDA s’aproxima molt al FCF però segueix sense ser el mateix.

Això fa pensar que, aquelles empreses que anhelen vendre oferint molt crèdit als seus clients (amb el risc d’impagament que comporta), grans inventaris (sense gairebé demanda) i que els proveïdors no li donen crèdit (perquè no se’n fien)… Sí, aquesta empresa pot tenir molts beneficis i un EBITDA preciós però, el FCF serà penós. És a dir, no genera diners i durarà poc.

Cal destacar també, que el FCF serà el flux de caixa que queda a l’empresa per pagar els bancs i remunerar els socis (accionistes). Amb l’EBITDA, no se sap… Cal algun múltiple per posar-lo en relació amb alguna altra empresa del sector per saber si les coses li van bé.

Completant l’esquema i incloent els impostos i les variacions en l’actiu no corrent (CAPEX), tenim:

EBITDA

(-) Depreciacions i amortitzacions

= Resultat operatiu

(-) Impost sobre societats

= Resultat operatiu després d’impostos

(+) Depreciacions i amortitzacions

= Flux de caixa brut

(+/-) Variacions en les NOF

(+/-) Variacions en l’actiu no corrent (CAPEX)

= Flux de Caixa Lliure (FCF)

Amb aquest esquema, es pot observar com està de lluny l’EBITDA del Flux de Caixa Lliure. Per tant, empreses que només ensenyen l’EBITDA, cal obligar-se a calcular el FCF per tenir una visió global de si l’empresa genera prou flux de caixa per pagar el deute financer als bancs i remunerar els seus socis (accionistes). És a dir, si en realitat guanya diners.

Val, ara ho admeto, que si no hi ha variacions en les NOF ni en les CAPEX, l’EBITDA i el FCF coincideixen però això gairebé mai passa en realitat. Com a molt, en empreses l’activitat de les quals sigui molt simple.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *