Categories
Direcció financera

Les 10 claus de l’alt rendiment financer en pimes

Si ets empresari o dirigeixes una empresa la teva missió és fer-la créixer, impulsar-la i, especialment, has de fer-ho de manera equilibrada i sostenible en el temps. Per aconseguir-ho, cal seguir un pla i tenir una estratègia diferenciadora.

Recorda que en tota estratègia s’ha de planificar, organitzar, executar, controlar i corregir. Per tant, si vols que la teva empresa sigui rendible i gaudir de la desitjada llibertat financera, des del punt de vista empresarial, segueix aquestes deu claus financeres:

  1. Fer una anàlisi econòmica i financera o complementar la que ja estigui realitzada, per obtenir un punt de partida. I anar comparant les posteriors amb aquest punt de partida a mesura que es van prenent decisions.
  1. Recomanable fer una valoració de l’empresa pels mètodes dinàmics i pensant en un futur autofinançament per a reduir el cost del passiu financer i saber quant valen les participacions o accions dels socis.
  1. Fer un pressupost anual per productes, serveis o activitats per a estudiar les possibles desviacions futures i prendre les mesures correctores més adients.
  1. Introduir la comptabilitat de costos en l’empresa ja que així sabrem la rendibilitat per productes, serveis o activitats i podrem establir estratègies diferenciadores per a cadascun dels productes, serveis o activitats.
  1. Estudiar els períodes mitjans de maduració per a saber el temps que triga l’empresa en “fer diners”. Amb la intenció d’escurçar-los per augmentar la tresoreria i elevar la rendibilitat de l’empresa. Aquí está el punt fort de les pimes.
  1. Complir amb les principals ràtios financeres: liquiditat, solvència i endeutament. I establir els òptims de rotació d’estocs, clients i proveïdors. Per a saber la inversió corrent (inferior a un any) i no tenir tensions de tresoreria en el futur. Així com tenir la tresoreria mínima per cobrir imprevistos. Tenir una previsió de tresoreria a tres mesos vista, ajuda a anticipar-se als problemes de finançament immediat.
  1. Estudiar la competència, el sector i el posicionament de l’empresa respecte el seu sector per a millorar la seva quota de mercat que es veurà reflectit en un augment de les vendes si es prenen les decisions oportunes.
  1. Incidir en una estratègia de lideratge en costos i de “pricing” per augmentar marges i establir el preus de venda més adients segons la competència, el sector i el posicionament de l’empresa, amb l’objectiu de incrementar el benefici net de l’empresa. La comptabilitat de costos és molt útil per aconseguir aquests objectius.
  1. Estudi del finançament aliè (si existeix) per a obtenir palanquejaments. Comprovar que les inversions ja fetes siguin rendibles i estudiar alternatives d’inversions on el rendiment sigui superior al seu cost (palanquejament positiu). Així s’incrementa la rendibilitat econòmica de l’empresa i la rendibilitat financera dels socis.
  1. L’empresa ha de saber amb periodicitat “d’on venen els diners” i a “on van els diners” per a conèixer si l’empresa és eficient i intel.ligent en les decisions que pren en la seva estratègia financera. Si l’empresa decideix fer noves inversions, que les noves inversions no facin baixar el rendiment global de l’empresa.

Tingues present que com més eficient sigui l’empresa, més marge de beneficis i si gestiones bé el capital circulant, obtindràs més liquiditat apropant-te a la desitjada llibertat financera. Així de simple. Comencem?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *