Categories
Finances corporatives i estratègiques

Precaució amb els webs de compra i venda d’empreses

Inauguro El Consultori i començo amb un tema molt interessant sobre compra i venda d’empreses…

Amb l’arribada de la crisi sanitària i, en conseqüència, de la crisi econòmica, cada vegada és més comú trobar-se amb webs de compra i venda d’empreses. I a mesura que passen els dies, els mesos…, hi ha més que esperen trobar un comprador salvador en aquestes pàgines però cal tenir en compte les dades que aquí se’ns ofereixen.

Aquests webs són una molt bona eina per posar en contacte empresaris i emprenedors per a fer inversions però no veig clares algunes coses de les empreses que aquí es publiquen.

Basant-me en suposicions, repeteixo, suposicions! Només el 10% són bones oportunitats de negoci (i estic sent benèvol…). L’altre 90% i basant-me en cinc suposicions, doncs…

 1. És molt probable que tinguin pèrdues en el seu compte d’explotació i pèrdues d’exercicis anteriors de manera que el patrimoni net sigui mínim (o sigui, el capital de constitució).
 2. Crec que amb prou feines tenen actiu, la majoria no tenen construccions i paguen lloguers pel lloc on desenvolupen la seva activitat (perquè el posen). I si tenen actiu sense construccions, poden ser existències obsoletes i clients de dubtós cobrament (això no ho posen…).
 3. També suposo que no tenen liquiditat o tresoreria. Per aquesta raó, també es pot vendre una empresa i més, amb la que està caient…
 4. Amb pèrdues i sense liquiditat, suposo que també estan bastant endeutades. A més d’altres càrregues que puguin tenir edificis (si n’hi ha), vehicles o altres propietats (que no apareix).
 5. S’intenten vendre com a sanejades i no ho estan (és molt bonica la presentació…). I les vendes no és el benefici net ni el flux de caixa lliure (com et volen fer veure…).

Si les meves suposicions no són correctes, dubto que es venguin empreses (en circumstàncies normals, és clar). Per això dic, que només el 10% són bones oportunitats.

Les societats mercantils són més fàcils de valorar. Així que, hi ha un múltiple que es diu Price to Book (valor en llibres) que relaciona la capitalització (societats cotitzades) amb el valor comptable (de la societat cotitzada). Tinc un vídeotutorial a YouTube on ho explico amb ACS…

Per exemple, si el preu de venda d’una SA és de 200.000 € (per com s’anuncien, sembla que és el valor dels fons propis -però no ho és-) i sabem que el capital d’una SA és mínim 60.000 €, per calcular el Price to Book podem fer el següent càlcul:

 • Price to Book = Valor fons propis ÷ Patrimoni net.
 • Price to Book = 200.000 € ÷ 60.000 € = 3,33.

Aquest valor hauria d’estar proper a 1, per anar bé. Si no, el preu de venda de l’empresa és car d’acord amb el seu valor comptable ja que aquestes empreses són no cotitzades i no hi ha un mercat regulat que les valori objectivament com és la Borsa. En aquest cas, el seu valor seria més del triple i per descomptat, no ho val!

Segons les fórmules de valoració d’empreses, sabem que:

Valor de l’empresa = Valor dels fons propis + Valor del deute financer net (si té deutes, és clar. Que hi ha, segur!).

Així que, els 200.000 € que demanen els agafo com a valor de l’empresa i, com sé que aquestes empreses estan molt endeutades (per les cinc suposicions anteriors) m’espero una estructura de capital d’un 30% de fons propis (el capital de constitució ) i d’un 70% de deute financer net (més o menys) i sense tenir en compte, el risc! O sigui, que aniria a pitjor…

Pel que puc fer:

 • Valor de l’empresa = 200.000 €.
 • Valor dels fons propis = 30% x 200.000 € = 60.000 €.
 • Valor del deute financer net = 70% x 200.000 € = 140.000 €.
 • Price to Book = 60.000 € ÷ 60.000 € = 1.

Ara, el valor del Price to Book està proper a 1. Ja em quadren més les coses…

Resumint l’empresa exemple tenim:

 • Valor de l’empresa = 200.000 €.
 • Valor dels fons propis = 60.000 €.
 • Valor del deute financer net = 140.000 €.
 • Price to Book = 1.

El comprador paga pel valor dels fons propis (60.000 €) i no pel valor de l’empresa (200.000 €). El preu de venda que surt en aquestes pàgines de compra i venda és el valor de l’empresa (porta a confusió, al menys a mi) i no veig que ho indiquin en un altre lloc.

Consell: Al preu de venda que apareix en aquests webs, fes-li el 30%, o fins i tot el 20%, i pot ser que t’acostis al preu just. Però tot el que he fet ha estat basant-me en suposicions… I recorda, que en valoració d’empreses sempre es compleix:

Valor per al venedor < Preu < Valor per al comprador.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *